Normalisatie en kwaliteit:
Door middel van normalisatie wordt een zeer hoge en stabiele kwaliteit in het digitaliseringsproces bereikt

- ISO/ECI:
MCI levert de producten en diensten van een hoge kwaliteit. Deze kwaliteit wordt bereikt door de werkzaamheden met de juiste middelen en zorgvuldigheid toe te passen. De werkzaamheden worden - waar mogelijk - genormaliseerd uitgevoerd. De Fogra en ECI standaards worden steeds vaker in de foto en grafische markt toegepast.

- Normalisatie t.b.v. het (gesubsidieerd) digitaliseren:
Richtlijnen worden steeds vaker als norm gesteld voor digitaliseringprojecten; deze normen worden o.a. door de overheid als eis gesteld voor het verkrijgen van tenders en subsidie's. MCI kan voor u de volgende zaken verzorgen: inrichting, advies, inregeling, calibratie t.b.v. gesubsidieerde digitalisering projecten volgens de DEN- KB- of Metamorfoze-norm (en andere normen). Aan het eind van de inrichting en calibratie van de reproductieopstelling/scanner zal een controle plaatsvinden op controle van de toegepaste norm. Hierdoor is het mogelijk om aan de gestelde eisen te voldoen. De UTT speelt in de controle voor deze projecten een cruciale rol.

Producten t.b.v. kwaliteit, controle en normalisering:
Wij leveren alle controle middelen voor optische en digitale controle voor het vaststellen en onderhouden van de ingestelde normen: hiebij valt te denken aan:
Software: proofsystemen, beeldcontrolesoftware en colormanagement oplossingen.
Targets: targets ISO, ECI, scherpte, kleur, contrast, resolutie egaliteit etc.

Voor meer informatie neem hier contact met ons op.